Voorlichting

Betrokken Omgeving over Familiebeleid in de GGz
FAB (Familie als Bondgenoot)
Voorlichting over de cursus Psycho-educatie
Voorlichting Familietraining Interactievaardigheden.
Voorlichting over particuliere woonzorgprojecten