Thema Avonden

Thema avonden zijn voor familieleden en naasten van
mensen die te maken hebben met een psychiatrische
stoornis. De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor
mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg en
voor studenten die een verpleegkundige opleiding volgen.