Over Ons - Achtergrond van het initiatief

Cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Zij hebben bovendien last van stigmatisering. Familieleden, ook wel naastbetrokkenen [hieronder wordt verstaan familieleden (ouders, partner, kinderen, broer, zus, grootouders, als ook goede vrienden of buren. In feite alle mensen die betrokken zijn bij het welzijn van de cliënten.], hebben het zwaar bij de begeleiding van hun zieke naaste. In de praktijk staan naastbetrokkenen er vaak alleen voor. In de GGZ is de aandacht voor samenwerking met de familie en andere betrokkenen groeiende. In gesprekken met mantelorganisaties is door deze organisaties erkend dat zij deze doelgroep nauwelijks bereiken.

Daarom vinden Trialoog,  de mantelzorgorganisatie en GGZ Breburg dat zij het initiatief van Trialoog moeten steunen. Zij voelen zich ook aangesproken door de notitie Meedoen@Breda. Trialoog, cliëntorganisaties, mantelzorgorganisaties en GGZ Breburg willen partners zijn van de gemeente Breda. Zij vertrouwen op eigen kracht, maar hebben wel een steuntje in de rug nodig.

Het opzetten van deze Mantelzorg Steunpunten GGZ vraagt samenwerking tussen partners in de regio. Samenwerking is nodig om maatwerk te kunnen leveren. De aanpak van dit Mantelzorg Steunpunt GGZ is gebaseerd op de nieuwste opvattingen over Wmo- beleid van de gemeenten. Niet in de laatste plaats zoals deze is verwoord in Breda met de beleidsnotitie : Meedoen@breda

Het familieservicepunt GGZ is slechts één initiatief van Trialoog.

Onstaansgeschiedenis Trialoog en Trialoog activiteiten (nog in te vullen).