Belangen behartiging

1) Individuele belangenbehartiging
2) Collectieve belangenbehartiging 

  • A deelname aan overlegvormen/werkgroepen ofsamenwerkingsprojecten binnen de geestelijke gezondheidszorg, steunpunten mantelzorg, patiënten/ consumenten platforms, gemeenten en gelijksoortige organisaties;
  • B op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de GGZ en de gevolgen daarvan voor naastbetrokkenen waar nodig aankaarten.

3) Gastlessen studenten Avans Hogeschool
4) Doorverwijzing naar GGz Breburg, Informele zorg en
Bemoeizorg.