Welkom

Trialoog, een vereniging van naastbetrokkenen van cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis, streeft samen met diverse mantelzorgorganisaties en GGZ Breburg naar realisering van het eerste Familieservicepunt GGZ in centrumgemeente Breda..

Het familieservicepunt is het eerste dat Trialoog wil realiseren in de provincie Noord-Brabant. Op basis van de ervaringen in Breda volgen daarna familieservicepunten GGZ in de centrumgemeenten Tilburg en ‘s-Hertogenbosch en vervolgens in de andere centrumgemeenten in Noord-Brabant.

Het opzetten van deze Familieservicepunten GGZ vraagt samenwerking tussen  partners in de betreffende regio. Het betreft derhalve maatwerk per regio. Tevens is de aanpak van dit familieservicepunt GGZ gebaseerd op de nieuwste opvattingen over Wmo-beleid van de gemeenten. Niet in de laatste plaats zoals deze is verwoord in Breda met de beleidsnotitie ‘Meedoen@breda.