Mantelzorg GGZ Steunpunten Noord-Brabant

Trialoog is een provinciaal samenwerkingsverband waarin familieleden van cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg in Noord-Brabant hun krachten hebben gebundeld om beter op te kunnen komen voor de belangen van henzelf en hun naasten.

Maak  uw keuze uit de volgende steunpunten:

Regio Breda

Regio Tilburg

Regio Westelijk Noord Brabant

Regio Oost Brabant

Regio Eindhoven

Regio 's-Hertogenbosch